Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 4
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Internet: kan ik in het SEHOS internetten en mijn email lezen

In het st. Elisabeth Hospitaal kunt u gebruik maken van gratis Wifi.

Gevonden voorwerpen

Voor het melden van verloren voorwerpen kunt u terecht bij onze Veiligheidsdienst.

Telefonisch bereikbaar op nummer (5999)462-4900 toestel 1112 of 1113.

Waarom moet een patiënt zich kunnen identificeren

Identificeren met een fotodocument is belangrijk omdat elke patiënt volgens een patiëntennummer is geregistreerd in het databestand van het hospitaal.
Het hospitaal is dan gegarandeerd dat de juiste databestanden worden gebruikt.

Fotograferen en filmen mag dat in het SEHOS

Het privacyrecht van patiënten mag niet geschonden worden. Om die reden is fotograferen en filmen in het hospitaal zonder toestemming niet toegestaan. De Veiligheidsbeambte is bevoegd op te treden tegen overtreders.

Voor een verzoek te fotograferen wordt men doorverwezen naar de afdeling Communicatie en Patientenrelaties.

Waarom heb ik een ponsplaatje nodig van het Hospitaal

Het hospitaal ponsplaatje( wittekaart) bevat uw persoonlijke gegevens nodig voor verwerking in het databestand van het hospitaal. Voor behandeling, onderzoek of een ingreep in het hospitaal heeft men een ponsplaat nodig.
Bij wijziging van uw gegevens raden we u aan uw ponsplaat te laten aanpassen bij de afdeling Opname en Registratie.

Welke papieren zijn nodig voor het registreren of aanmelden voor opname in het SEHOS

Een ponsplaatje van het Hospitaal + een geldig foto identificatie document + een verzekerings garantie of SVB of BZV kaart of PP kaart + een verwijsbrief  of opnamebrief van uw specialist.
Zie voor nadere informatie Afdeling Opname en Registratie 

Waarom moet ik registreren voor ik gebruik maak van de diensten van het hospitaal

Registratie ofwel inschrijving voor  een onderzoek of behandeling is nodig voor de administratieve afhandeling. Registratie dient voor controle van uw gegevens op juistheid. Indien u geen geldige verzekering kan overleggen voor de dekking van uw medische kosten dan bent u persoonlijk aansprakelijk voor de gemaakte kosten. Uw  ponsplaat vermeldt dan 'eigenrekening'.

Welke gegevens moet ik vermelden bij het maken van afspraken in het hospitaal

Bij het maken van een afspraak in het hospitaal is naast vermelding van uw naam en geboortedatum ook vermelding van uw patiëntennummer van belang.
Het patiëntennummer bestaat uit 7 cijfers,vermeld in de linkerbovenhoek van uw hospitaal ponsplaat.

Wat is mijn patiëntennummer

Elke patiënt die een ponsplaat heeft van het St. Elisabeth Hospitaal, dus geregistreerd  staat in het databestaand, heeft een patiëntennummer. Uw patiëntennummer (7 cijfers) staat in de linkerbovenhoek van uw ponsplaat.

Hoe maak ik een afspraak voor de Polikliniek spreekuren (PP patiënten)

Een afspraak maken voor een polikliniek spreekuur kan telefonisch tussen 8.00—15.30 uur. Bel de Telefooncentrale 462-4900. Meldt voor welke specialist u een afspraak moet maken en u wordt doorverbonden met de doktersassistent.

Ter identificatie vragen wij uw patiëntennummer of uw geboortedatum.

Kan ik voor een spoed geval naar de Spoedeisende Hulp komen

De afdeling Spoedeisende Hulp behandelt op de eerste plaats ziektegevallen die levensbedreigend zijn d.w.z. ' emergency gevallen'.
De Spoedeisende Hulp is geen huisartsenpost.  Verwijzing door de(dienstdoende)huisarts is gewenst.
Voor de registratie overlegt u:  ponsplaat van het hospitaal, geldige verzekeringskaart en een foto identificatie.
Indien U geen geldige verzekeringskaart /garantie kunt overleggen dan dient men contant te betalen voor het basisconsult.

N.B
.volgens SVB regels dienen SVB verzekerden een verwijsbrief van hun huisarts te overleggen voor een consult aan de Spoedeisende Hulp.
Indien de SVB verzekerde op eigen initiatief naar de Spoedeisende Hulp komt, voorzover geen sprake is van een 'emergency'-geval, zal de SVB het consult niet vergoeden en is de patiënt persoonlijk aansprakelijk voor betaling.

Waarom is isolatie bij opname nodig na verblijf in een buitenlands ziekenhuis

Ter preventie van verspreiding van de ziekenhuisbakterie MRSA en BRMO/ESBL dient het hospitaal zich te houden aan de regels van Hygiëne en Infectiepreventie. Dit houdt in dat als een patiënt in een buitenlands ziekenhuis opgenomen is geweest of overgeplaatst wordt naar het St. Elisabeth Hospitaal de patiënt volgens het Isolatieprotocol geïsoleerd verpleegd zal worden. Volgens het protocol volgt er screening. Zijn de screening resultaten negatief dan wordt de isolatie opgeheven. Dit kan enkele dagen duren.
De afdeling Hygiëne en Infectiepreventie kan meer informatie hierover verstrekken. Telefoon:(5999)4321071 of (5999)4321072.

Is upgrading van klasse mogelijk

Upgrading van klasse is mogelijk. Voor nadere informatie omtrent tarieven en de voorwaarden kunt u contact opnemen met de afdeling Opname en Registratie. Telefoon: (5999)4321130

Is ‘Rooming in’ bij een patiënt mogelijk

Gezien de infrastruktuur van onze afdelingen is ‘Rooming in’ alleen mogelijk op de Kinderafdeling en in de eerste klas kamers.

De tarieven voor logés zijn op te vragen bij de afdeling Opname en Registratie op telefoon: (5999)432-1130.

Waar kan ik terecht met vragen over een factuur

De Debiteuren afdeling is de afdeling waar u terecht kunt met vragen over uw rekening van verblijf in het hospitaal.

De afdeling is telefonisch bereikbaar op: (5999) 432-1089 of (5999)4321090 of via email: >> hier klikken<< 

Waar kan ik terecht met een klacht

Voor klachten heeft het hospitaal een klachtenfunctionaris.

U kunt zich richtern naar:

Dhr. Herbert Plantijn
E: Klachten@sehos.cw
T:(+5999)462-4900t toestel 1277

Hoe bereik ik het hospitaal telefonisch?

Het hospitaal is telefonisch bereikbaar op (5999)462-4900 of (5999)-910. (centrale)

Belangrijke telefoonnummers :

Spoedeisende Hulp (5999)-462-4400

Afdeling Communicatie  (5999)-432-1202/ 432-1206

Afdeling Opname:   (5999)- 462-4505

Apotheek :              (5999)- 462-5416

Prikcentrum (Laboratorium): (5999)-432-1220

zie verder ook onder 'Contact maken'

Waar kan ik parkeren?

Parkeren kunt u op de parkeerplaats in de Breedestraat achter Pietersz Guesthouse.
Voor de parkeerplaats achter Pieters Guesthouse geschiedt betaling via een parkeermeter. Let daarom goed op uw parkeertijd, aangezien er streng gecontroleerd wordt. 

Op de grote parkeerplaats vóór de hoofdingang van het ziekenhuis kunnen poliklinische patiënten voor een beperkte tijd gebruik maken van speciaal toegewezen parkeerplaatsen, uiteraard indien er plaats is.

Hoe kom ik bij het St. Elisabeth Hospitaal per auto?

Het Hospitaal is gelegen in het stadscentrum Otrobanda. Het  grenst aan de zuidzijde aan de Pater Eeuwensweg. Aan de noordzijde grenst het aan de Breedestraat, ( éénrichtingsverkeer in de richting van de St.Annabaai) de winkelstraat van Otrobanda.


View Larger Map

Hoe bereik ik het St. Elisabeth Hospitaal per openbaar vervoer?

Het St. Elisabeth Hospitaal is gelegen in het stadscentrum Otrobanda. Het is goed bereikbaar met openbaar vervoer, vanuit alle wijken van het eiland. De centrale bushalte van Otrobanda is op loopafstand van het hospitaal.

Bussen afkomstig uit de oostelijke wijken van het eiland hebben als eindstation Waaigat/Punda. Dit busstation is verder verwijderd van het hospitaal  (loopafstand: +/- 15minuten)

Wat zijn de bezoektijden?

De Bezoektijden van het Hospitaal zijn:

Alle  afdelingen: 11.30 – 12.30 uur p.m. & 17.30 – 19.00 uur p.m.

Kinderafdeling  :7.00 – 19.00 uur p.m.  uitsluitend de ouders.  Overige familieleden tijdens officiële bezoekuren.

Intensive Care : 18.00-19.00 uur p.m.

SP Accordion

Internet: kan ik in het SEHOS internetten en mijn email lezen

In het st. Elisabeth Hospitaal kunt u gebruik maken van gratis Wifi.

Gevonden voorwerpen

Voor het melden van verloren voorwerpen kunt u terecht bij onze Veiligheidsdienst.

Telefonisch bereikbaar op nummer (5999)462-4900 toestel 1112 of 1113.

Waarom moet een patiënt zich kunnen identificeren

Identificeren met een fotodocument is belangrijk omdat elke patiënt volgens een patiëntennummer is geregistreerd in het databestand van het hospitaal.
Het hospitaal is dan gegarandeerd dat de juiste databestanden worden gebruikt.

Fotograferen en filmen mag dat in het SEHOS

Het privacyrecht van patiënten mag niet geschonden worden. Om die reden is fotograferen en filmen in het hospitaal zonder toestemming niet toegestaan. De Veiligheidsbeambte is bevoegd op te treden tegen overtreders.

Voor een verzoek te fotograferen wordt men doorverwezen naar de afdeling Communicatie en Patientenrelaties.

Waarom heb ik een ponsplaatje nodig van het Hospitaal

Het hospitaal ponsplaatje( wittekaart) bevat uw persoonlijke gegevens nodig voor verwerking in het databestand van het hospitaal. Voor behandeling, onderzoek of een ingreep in het hospitaal heeft men een ponsplaat nodig.
Bij wijziging van uw gegevens raden we u aan uw ponsplaat te laten aanpassen bij de afdeling Opname en Registratie.