Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 4
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Afdeling Hemato-Oncologie

De afdeling Hemato-Oncologie van het Sint Elisabeth Hospitaal bestaat uit drie zorgeenheden: de Polikliniek, de Dagunit en de Verpleegafdeling.


Benodigde papieren: 

•De verwijsbrief van de specialist of huisarts die de patiënt doorverwijst.
  De verwijsbrief omvat de medische geschiedenis van de patiënt en de vraagstelling   
  voor behandeling 
• een geldig ponsplaatje van het hospitaal
• een garantieverklaring van de betreffende verzekering


De doelstelling

De drie zorgeenheden,de Polikliniek, de Dagunit en de Verpleegafdeling,vormen de afdeling Hemato-Oncologie. Een afdeling van het Sint Elisabeth Hospitaal die zich ten doel stelt vanuit een multidisciplinair, geïntegreerde benadering, de diagnostiek en behandeling van patiënten met een bloedziekte, een stollingsafwijking, een kwaadaardige ziekte, dan wel een vermoeden op een kwaadaardige aandoening te verzorgen.

De afdeling coördineert eveneens de palliatieve, ondersteunende zorg en pijnbestrijding. Het speerpunt van de afdeling is multidisciplinaire, integrale zorg te verlenen voor de chronische kankerpatiënt, waarbij alle participanten in de zorg hun verantwoordelijke, en toegewijde bijdrage leveren in de zorgketen, met  de patiënt en diens familie als centraal uitgangspunt.
Om deze toegewijde zorg te realiseren worden alle betrokkenen in de zorg, zowel het  personeel als de staf, in nauwe samenwerking met de afdeling HRM getraind en gecoached door een psycholoog.

De afdeling heeft een eigen assistent -arts , die werkt onder supervisie van de stafleden. Op de afdeling zijn ook co-assistenten aanwezig die de keuze
co-schap Hemato-Oncologie lopen.

De Dagunit

De dagunit is in 2011, een jaar na realisatie van de nieuwe Polikliniek Hemato-Oncologie, verhuisd naar de eveneens vernieuwde infrastructuur in de polikliniek en funktioneert qua infrastructuur en patiëntenlogistiek volledig geïntegreerd met deze polikliniek. De verpleegkundige staf bestaat uit twee oncologie –verpleegkundigen en twee algemene verpleegkundigen.

De afdeling beschikt over negen behandelstoelen, elk voorzien van een eigen televisiescherm. Daarnaast beschikt de dagunit over vier bedden, waarvan
een bed voor isolatie behandeling.  Soort behandelingen verricht op de Dagunit

De afdeling telt twee honderd en vijftig parenterale behandelingen per maand, daarnaast gemiddeld dertig dagbehandelingen per maand, waaronder bloedtransfusies en het toedienen van andere bloedproducten. De afdeling superviseert en begeleidt ook de patiënten met orale chemotherapie. Ook cristabiopten en beenmergpunkties worden op deze dagunit verricht.

De verpleegafdeling
De derde zorgeenheid van de afdeling Hemato-Oncologie betreft de verpleegafdeling. Deze afdeling beschikt over zestien bedden verdeeld over vier kamers, een verpleegkundig team met een afdelings verpleegkundig hoofd. 

Deze verpleegafdeling heeft een gemiddelde opname van 125 patiënten per maand.
Het betreft met name complexe patiënten met een grote behoefte aan geavanceerde zorg. Daar waar genezing niet meer mogelijk is, is de behandeling gericht op verlenging en kwaliteit van leven. Er wordt dagelijks door één van de stafleden visite gelopen en eenmaal per week is er de grote visite, vooraf gegaan door de papierenvisite waarbij de volledige staf aanwezig is.
Patiënt en familie worden regelmatig en volledig op de hoogte gehouden over het ziektebeloop en de verwachtingen.Vanuit de afdeling wordt zonodig de thuiszorg of het na-traject na ontslag in gang gezet en gecoördineerd.


De afdeling Hemato-Oncologie werkt nauw samen met het Laboratorium en de Apotheek van het hospitaal.