Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 4
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Hygiene en Infectiepreventie

Hygiëne en Infectiepreventie in het St. Elisabeth Hospitaal

Het infectiepreventie beleid van het St. Elisabeth Hospitaal  wordt bewaakt door de afdeling H.I.P. (Hygiëne en Infectie Preventie)
Op de afdeling zijn werkzaam twee ziekenhuishygiënisten met aan het hoofd een bedrijfsarts en arts- microbioloog.
Infectiepreventie is van groot belang in een ziekenhuis.
Het St. Elisabeth Hospitaal heeft daarvoor protocollen opgesteld en hanteert de internationale normen voor infectiepreventie.

De afdeling H.I.P. is bereikbaar op telefoon  (+5999)4321072 of (+5999)4321073

Infectiepreventie
Speciale aandacht hebben de BRMO bacteriën, wat betekent Bijzonder Resistente Micro-organisme. Twee soorten BRMO bacterie zijn het MRSA  en het ESBL producerende micro - organismen.

MRSA
MRSA is de afkorting van Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus.
De Staphylococcus aureus bacterie komt bij 30 % van de mensen voor op de huid, maar kan ook in de neus voorkomen. De  MRSA is een resistente vorm van de Staphylococcus aureus bacterie.

ESBL
ESBL is de afkorting van Extended Spectrum Beta Lactamase.
Het ESBL producerende micro-organismen is een gramnegatieve staven bacterie. De meeste  gramnegatieve staven bacterie behoren tot de darmflora. Sommige van deze darm bacterie voornamelijk E.coli, Klebsiella pneumoniae kunnen het enzym ESBL produceren, die de eigenschap heeft om de gebruikelijke antibiotica af te breken.Het antibioticum verliest hierdoor zijn werking en de bacterie wordt  ongevoelig (=resistent) voor het antibioticum. Voor de behandeling van het ESBL dient men over te gaan naar beperkte keuze antibiotica.

Gezonde mensen kunnen drager zijn van bovengenoemde bacteriën, maar worden hier niet ziek van.
Voor de zieke mens die een verminderde weerstand heeft zijn deze bacteriën schadelijk.
   
Wat is het beleid bij opname in het St. Elisabeth Hospitaal
Multiresistente bacteriën kunnen in het ziekenhuis geïntroduceerd worden door patiënten die in een buitenlands ziekenhuis opgenomen zijn geweest. Het MRSA bacterie heeft speciale aandacht bij opname omdat het zich via de lucht  en handen kan verspreiden en omdat patiënten met een mogelijke MRSA besmetting moeilijk te behandelen zijn met de gangbare antibiotica. Door het nemen van hygiënische voorzorgsmaatregelen, toepassen van handhygiëne en isoleren van de patiënt, kan voorkomen worden dat de MRSA in het ziekenhuis verspreid wordt.

De richtlijnen die gehanteerd worden :
Als een patiënt opgenomen is geweest in een buitenlands ziekenhuis en binnen 2 maanden in het St. Elisabeth Hospitaal opgenomen moet worden dan gelden de volgende richtlijnen:
► de patiënt meldt  de behandelend arts indien men in een buitenlands ziekenhuis opgenomen is 
    geweest korter dan  2 maanden voorafgaand aan de opname in het St. Elisabeth Hospitaal
► de behandelende arts dient hier melding van te maken aan de Opnameafdeling 
    van het ziekenhuis voordat de patiënt arriveert.
► bij opname wordt er een MRSA screening verricht  en wordt de patiënt verpleegd in strikte isolatie, 
    totdat de resultaten bekend zijn. Dit duurt ongeveer 5 dagen.
► indien het een electieve opname( = geen spoedopname) betreft dan is het advies om de 
    MRSA screening te doen vóór de opname en de resultaten te overleggen de dag van opname.