Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 4
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Afdeling Electro Neuro Fysiologie (ENF)

Op de afdeling E.N.F. worden onderzoeken verricht naar het functioneren van het centrale zenuwstelsel . Deze afdeling werkt nauw samen met de vakgroep Neurologie.
De afdeling ENF verleent diensten aan zowel poliklinische als klinische patiënten.
De aanvraag voor een ENF onderzoek geschiedt door een neuroloog.

De diensttijden van de afdeling E.N.F.
maandag tot en met vrijdag: 7.30 uur a.m.  – 12.00 uur p.m. 
                                        13.00 uur p.m.  – 16.00 uur p.m.

Telefoon: (+5999)4321296


Ligging van de afdeling:

De afdeling bevindt zich op de eerste verdieping in het hoofdgebouw van het ziekenhuis.
In de centrale hal gaat u de rechtertrap op. Eenmaal op de 1ste verdieping ziet u recht voor u een gang en een aanwijzingsbord met ENF. U loopt de gang door tot het eind. Volgt u dan de aanwijzingsborden U ziet het afdelingsbord ENF. U meldt zich bij de recepioniste van de afdeling.

Afspraak maken voor de afdeling ENF

Voor alle onderzoeken maakt u een afspraak.
Dit kan persoonlijk of telefonisch
Het telefoonnummer van de afdeling ENF: (+5999)- 432-1296

Voor het maken van een afspraak en de dag van het onderzoek heeft u nodig:

►Verwijsbrief van de neuroloog
►Ponsplaat van het hospitaal
►Garantieverklaring van uw verzekering of geldige garantiekaart
►Geldig foto identificatiebewijs (‘identificatiekaart/’sedula’, of rijbewijs, of paspoort)   
     voor kinderen: het trouwboekje van de ouders of geboortebewijs van het Bevolkingsregister

 n.b. de dag van uw afspraak
        In verband met de administratieve afhandeling dient u zich eerst te registreren bij de
        afdeling Opname. We raden U aan het beste een half uur vóór uw afspraak aanwezig te zijn.


De onderzoeken verricht op de afdeling  E.N.F. 

Op de afdeling worden vijf soorten onderzoek verricht.
De meeste onderzoeken worden verricht door de laboranten.
Sommige onderzoeken worden verricht door de neuroloog die u verwezen heeft.

E.E.G. onderzoek

E.E.G. betekent Electro Encephalo Gram.
Dit is een onderzoek om de werking van de hersenen te meten. De hersenen maken aktiviteit die op de hoofdhuid gemeten kan worden. Het apparaat geeft deze aktiviteit weer als golven op een beeldscherm. 

Er is een folder in het nederlands en papiaments over dit onderzoek.
meer lezen: klik op onderstaande link van keuze


E.M.G. onderzoek

E.M.G. betekent Electro-Myo-Gram)
Dit is een onderzoek om de werking van de zenuwen en spieren te meten aan het lichaamsdeel waar u de medisch klachten ondervindt.

Er is een folder in het nederlands en papiaments over dit onderzoek.
meer lezen: klik op onderstaande link van keuze


V.E.R. onderzoek

V.E.R. betekent Visual Evoked Response
Dit is een onderzoek om de werking van de oogzenuwen te meten.

Er is een folder in het nederlands en papiaments over dit onderzoek.
meer lezen: klik op onderstaande link van keuze


S.S.E.P.  onderzoek

S.S.E.P. betekent  Somato Sensibel Evoked Potential
Dit is een onderzoek om de werking van de gevoelszenuwen te meten.

Er is een folder in het nederlands en papiaments over dit onderzoek.
Meer lezen: klik op onderstaande link van keuze


B.A.E.R. onderzoek

B.A.E.R.  betekent Brainstem Auditive Evoked Response
Dit is een onderzoek om de werking van de gehoorzenuw en de hersenstam te meten.

Er is een folder in het nederlands en papiaments over dit onderzoek.
meer lezen: klik op onderstaande link van keuze


De resultaten van de onderzoeken
Voor het vernemen van de resultaten van een onderzoek verricht op de afdeling ENF,
maakt u een vervolg afspraak bij de neuroloog die u verwezen heeft.