Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 4
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Afdeling Opname en Registratie

ALGEMEEN
Wordt u binnenkort in het St. Elisabeth Hospitaal opgenomen of komt u voor een onderzoek/behandeling dan kunt u zich alvast voorbereiden, met de informatie op deze website. De afdeling waarmee u direkt te maken krijgt is de afdeling Opname en Registratie. De afdeling is onlangs geheel nieuw ingericht en bevindt zich op één lokatie namelijk in de Polikliniek.

Hieronder treft u de volgende informatie:
Registratie voor onderzoek/behandeling
Opname regelen
Bevestiging van uw opname
Kamerindeling volgens klasse-systeem 
Betalingsvoorwaarden
Upgrading van klasse
Wat neemt u mee voor uw opname
Ontslagtijd
Informatie voor buitenlandse patiënten


Ligging van de afdeling: Begane grond in het POLI gebouw. 

Telefoonnummers:
Info balie : (+5999)4321139
Voor bevestiging van uw opname : (+5999)4624505
Overig : (+5999)4321130 of (+5999)4321138
FAX : (+5999)4624822

Bij aankomst op de afdeling Opname & Registratie meldt u zich aan bij de Info balie 


REGISTRATIE VOOR ONDERZOEK/BEHANDELING

Als u verwezen bent naar één van de onderstaande afdelingen( zie schema) voor een onderzoek of behandeling dient u alvorens zich aan te melden op de bewuste afdeling, eerst te registreren op de afdeling Opname en Registratie. Deze procedure is bestemd in verband met de administratieve afhandeling.

n.b.De afdelingen die niet op de onderstaande lijst voorkomen is vooraf registratie niet nodig, tenzij de gegevens op uw ponsplaat zijn gewijzigd.  


Voor het regelen van uw Registratie dient u de volgende stukken te overleggen:

 • Een geldig legitimatiebewijs(rijbewijs,paspoort of identificatiekaart)
  voor kinderen: het geboortewijs of trouwboek van de ouders.
 • Garantieverklaring van uw verzekering of een geldige P. P.- S.V.B.- of B.Z.V.-kaart                      de loketten van de afdeling Opname en Registratie
 • Ponsplaat van het hospitaal

Soort handeling

Afdeling/dienst

Openingstijden voor aanmelding

bijzonderheden

Registratie voor behandeling/onderzoek

ENF

maandag-vrijdag
Bij voorkeur tussen :
07.30uur a.m.- 12.00 uur p.m.

ook te overleggen de verwijsbrief van de specialist (blauw formulier)

Registratie voor behandeling/onderzoek

Apotheek

maandag-vrijdag
Bij voorkeur tussen :
07.30uur a.m.- 12.00 uur p.m.

ook te overleggen het receptbriefje

Registratie voor behandeling/onderzoek

Operatiekamer -Poliklinisch

maandag-vrijdag
Bij voorkeur tussen :
07.30uur a.m.- 12.00 uur p.m.

ook te overleggen
verwijsbrief van de specialist

Registratie voor behandeling/onderzoek

Recovery pijnbestrijding

maandag-vrijdag
Bij voorkeur tussen :
07.30uur a.m.- 12.00 uur p.m.

ook te overleggen verwijsbrief van de specialist

Registratie voor behandeling/onderzoek

Gipskamer

maandag-vrijdag
Bij voorkeur tussen :
07.30uur a.m.- 12.00 uur p.m.

ook te overleggen verwijsbrief van de huisarts/specialist

Registratie voor behandeling/onderzoek

Spoed Eisende Hulp

24 uur per dag , gedurende gehele week

ook te overleggen verwijsbrief van de huisarts /specialist

OPNAME REGELEN

Registratie voor Electieve(=geplande) opname

Voor het regelen van uw Registratie voor een electieve opname dient u de volgende stukken te overleggen:

 • Een geldig legitimatiebewijs( rijbewijs, paspoort of identificatiekaart)
  voor kinderen: het geboortebewijs of trouwboek van de ouders.
 • Garantieverklaring van uw verzekering of een geldige P. P.- S.V.B.- of B.Z.V.-kaart
 • Ponsplaat van het hospitaal
 • Opnameformulier ( met opnamedatum)welk u ontvangt van uw specialist waar u onder behandeling bent
Soort  handeling Openingstijden voor aanmelding Bijzonderheden
Registratie voor electieve opname Maandag-vrijdag
bij voorkeur tussen :
12.00-16.00 uur ‘s middags
Registratie dient plaats te vinden 2 tot 4 weken vóór de opname datum
Registratie voor bevalling Maandag-vrijdag
bij voorkeur tussen :
12.00-16.00 uur ‘s middags
Ook overleggen voor SVB verzekerden: SVB baby verklaring

Let op 1. BZV verzekerden en PP-verzekerden: Voor een electieve opname dient u
               alvorens te registreren eerst te melden bij de BZV balie, grenzend aan de
               afdeling Opname om uw garantieverklaring te krijgen.

           2. Bij geboorte van de baby adviseren wij om de baby zo spoedig mogelijk in te
               schrijven bij het Bevolkingsregister.
               U dient dan ook zo spoedig mogelijk bij uw verzekeringsmaatschappij een
               garantieverklaring voor uw baby te regelen. Dit voor het geval uw baby na
               geboorte langer opgenomen zal blijven.
               Houdt u er rekening mee dat de opnamekosten van uw baby niet vergoed
               worden door uw verzekeringsmaatschappij als u voor uw baby geen eigen
               garantieverklaring heeft geregeld. 
               De ouders dienen dan een borg te betalen van Naf 300,-

Informatie in het papiaments ter voorbereiding op uw opname  kunt u lezen in de krant 'Pashent bon prepará'.  Hier klikken voor pdf file  


BEVESTIGING VAN UW OPNAME
Om uw opname te bevestigen belt u het hospitaal de dag vóór uw opname tussen
16.00 – 20.00 uur p.m. op telefoon: (+5999)4624505.
U verneemt dan hoe laat u zich aanmeldt de volgende dag.


KAMER INDELING VOLGENS KLASSE SYSTEEM 
In het hospitaal zijn de afdelingen/kamers ingedeeld naar klasse; Er zijn 1ste klas afdeling/kamers; 2e klas afdeling/kamers en 3e klas afdeling/kamers

1ste klas kamers: 1 persoonskamers voorzien van douche en toilet, televisie,airco en een kleine koelkast.
2e klas kamers: 2-4 persoons kamers; deze afdelingen hebben gezamenlijk toilet en douche faciliteiten.asg
3e klas kamers: 6 of meer patiënten op een kamer; met gezamelijk toilet en  douche faciliteiten.

De patiënt is verzekerd voor een bepaalde klasse. Opname vindt plaats volgens de garantieverklaring van uw verzekering


BETALINGSVOORWAARDEN
Bij aanmelding van een patiënt controleert de medewerker van de Opname alle gegevens op de ponsplaat. Dit is belangrijk in verband met de facturering.

GEEN GELDIGE VERZEKERINGS PAPIEREN:
Het hospitaal accepteert garantieverklaringen van de BZV,SVB, PP en de lokale partikuliere verzekeringsmaatschappijen.
Indien de verzekeringsgarantie verstreken is, of de patiënt meldt zich zonder de benodigde verzekeringsgarantie wordt de rekening tijdelijk een ‘eigen rekening’. Dit wil zeggen dat de patiënt persoonlijk aansprakelijk is voor de betaling.
De patiënt krijgt de gelegenheid om de verzekeringsgarantie te regelen. Na overleg van de geldige garantie wordt de rekening omgezet op naam van de betreffende verzekering.
Het is raadzaam dit zo spoedig mogelijk te doen, aangezien de verzekeringsmaatschappij naderhand kan weigeren de behandeling of ligdagen te betalen.

n.b. in geval van tijdelijk ‘eigen rekening’ zal de patiënt een borgsom moeten betalen. De afdeling Opname en Registratie geeft daarvoor nadere informatie.


DE TARIEVEN
meer lezen…..Overzicht van de tarieven pdf file


UPGRADING VAN KLASSE
Wenst een patiënt van een lagere naar een hogere klasse overgeplaatst te worden (=’upgrading’) dan dient men een verzoek in bij de afdeling Opname en Registratie. Zij informeren u over de tarieven en voorwaarden voor upgrading. Zie hiervoor ook de tarievenlijst.
Gaat men accoord met de voorwaarden, dan ondertekent de patiënt of de contactpersoon de betreffende formulieren en doet u een aanbetaling. Daarna vindt de overplaatsing plaats.

N.B. ‘Upgrading’ van klasse houdt ook in een verhoging in het tarief van de medisch specialist. De rekening van de medisch specialist is niet inbegrepen in het tarief van upgrading noch in de factuur van het hospitaal. U ontvangt een aparte rekening van de medisch specialist.

De onderstaande specialisten zijn in dienst van het hospitaal. Bent u onder behandeling van één van deze specialisten dan wordt het honorarium van de specialist door het hospitaal gefactureerd.

Het betreft de volgende specialisten: dr. Koeijers- internist/ intensivist
                                                      dr. Rivacoba- kaakchirurg 
                                                      Dr. Schnog- hematoloog/oncoloog
                                                      dr. Scheper- internist/oncoloog
                                                      dr. Nellensteijn- algemeen chirurg


WAT NEEMT U MEE VOOR UW VERBLIJF IN HET HOSPITAAL

voor persoonlijk gebruik: pijama of nachthemd, kamerjas/duster, ondergoed, badhanddoek + washandje+(vloeibare)zeep, slippers, tandenborstel+tandpasta en overige toiletartikelen.

Advies: we raden u aan geen grote sommen geld of waardevolle papieren en sieraden mee te nemen. Het hospitaal aanvaardt geen aansprakelijkheid bij eventueel verlies of diefstal. De patiënt is ook verantwoordelijk voor persoonlijke elektrische apparatuur, telefoontoestellen etc.


ONTSLAGTIJD

Bij ontslag uit het hospitaal hanteert het hospitaal als ontslagtijd: tussen 8.00- 10.00 uur 's morgens.


INFORMATIE VOOR BUITENLANDSE PATIENTEN

Het kan voorkomen dat u tijdens uw verblijf op Curacao, wegens ziekte gebruik zult maken van de faciliteiten van het St. Elisabeth Hospitaal. 
Bij gebruikmaking van de diensten van het hospitaal zijn voor buitenlandse patiënten andere regels van toepassing. 

Reizigers overleggen vaak een verzekeringskaart van het land van herkomst.
Het hospitaal werkt niet met alle verzekeringsmaatschappijen.

De verzekeringsmaatschappijen waar het St. Elisabeth Hospitaal mee samenwerkt zijn:
Eurocross; Mondial assistance; SOS ; TRICARE en ANWB –alarmcentrale;
Rijksdienst Caribisch Nederland ( voor de BES eilanden)


De procedure met betrekking tot regelen van een verzekeringsgarantie .
Indien u verzekerd bent bij één van de hierboven vermelde verzekeringsmaatschappijen, dan is overleggen van de verzekeringskaart niet voldoende voor garantiestelling.
U dient een officiële garantieverklaring van de verzekeringsmaatschappij te overleggen.

De procedure is als volgt:

 • de patiënt of begeleider belt zelf met de verzekeringsmaatschappij, met het verzoek een verzekeringsgarantie af te geven.
 • indien u niet via uw mobiele telefoon kunt bellen, kunt u gebruik maken van de faciliteiten van de Telefooncentrale van het hospitaal tegen vergoeding van de kosten van het gesprek. De medewerkers van de afdeling Opname & Registratie kunnen u hierbij aanwijzingen geven.
 • De garantie verklaring dient op naam van het St. Elisabeth Hospitaal geschreven te zijn.
 • De verzekeringsmaatschappij faxed de garantie naar de afdeling Opname en Registratie op nummer (+5999)4624822.
 • De verzekeringsmaatschappij dient te vermelden het klasserecht dat vergoedt zal worden.
 • Bij registratie adviseren wij u uw juiste adres op te geven, zodat de afdeling administratie bij verekening/restitutie u kan bereiken.


Andere verzekering of geen verzekering
Indien u bij een andere verzekeringsmaatschappij bent aangesloten,dan zult u  een borgsom moeten betalen voor de opname/behandeling. U wordt dan ingeschreven als ‘ eigen rekening’ patiënt. Dat wil zeggen dat u zelf voor betaling van de kosten verantwoordelijk bent.

De procedure is als volgt:
U neemt  kontakt op met de Debiteurenafdeling op telefoon(+5999)4321088 of (+5999)4321089 of (+5999)4321090 tijdens kantooruren: maandag tot en met vrijdag van 8.00 ’s morgens tot 16.30 uur ’s middags.
Na kantooruren: zal een medewerker van de Telefooncentrale kontakt opnemen met een medewerker van de Debiteurenafdeling voor afhandeling van de procedure. 

We adviseren om uw ontslag bijtijds te regelen zeker als dit buiten kantooruren zal plaatsvinden. De Debiteurenafdeling kan dan een proforma rekening opstellen van hetgeen nog verschuldigd is, of om uw restitutie te regelen.