Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 4
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Patiënt Algemeen

Het St. Elisabeth Hospitaal is een algemeen ziekenhuis met diverse specialismen.
Vóór uw bezoek aan ons ziekenhuis kunt op deze website de nodige informatie lezen
om u goed voor te bereiden.

Ponsplaat van het hospitaal en Identificatie
Indien u een behandeling in ons ziekenhuis heeft ondergaan dan staat u geregistreerd in het patiëntenbestand. In dit bestand staan alle relevante gegevens van u vermeld. De gegevens zijn genoteerd op uw ponsplaat(witte kaart). Bij elk bezoek aan het hospitaal is het van belang uw ponsplaat mee te brengen. Onze medewerkers kunnen daarmee de gegevens in het bestand opvragen en controleren.

Bij verlies van uw ponsplaat kunt u een nieuwe laten maken.
Het ziekenhuis brengt u daarvoor Nafl 10,- in rekening.

Identificatie: Het is in uw belang om u te identificeren bij aanmelding met uw ponsplaat.

Patiëntennummer: Op uw ponsplaat staat in de linkerbovenhoek een nummer. Dit is uw patiëntennummer ( bestaat uit 7 cijfers) Met dit nummer staat u geregistreerd in het patiënten data bestand.


Contactpersoon van de patiënt
Bij opname of bij het ondergaan van een onderzoek in het hospitaal van een meerderjarige patiënt wordt de patiënt persoonlijk door het behandelend medisch team geïnformeerd over ziekte, behandeling en dergelijke. Het is in beginsel dan ook de verantwoordelijkheid van de patiënt om de familie te informeren. Wenst de patiënt dat de medisch specialist de familie informeert dan kan men dat verzoek uiten aan de specialist en/of verpleging.
 
Het kan gebeuren dat van de kant van de familie en/of van de kant van de hulpverleners er behoefte bestaat om gesprekken met elkaar te voeren over de medische toestand van de patiënt. Dit contact verloopt dan via een vertrouwenspersoon van de patiënt die als woordvoeder namens de familie optreedt. Deze persoon wordt de contactpersoon.

Het St. Elisabeth Hospitaal vraagt de patiënt aan te geven wie tijdens de opname optreedt als
contactpersoon. Een afspraak met de medisch specialist kan aangevraagd worden via de hoofd verpleegkundige van de verpleegafdeling.

Het medisch patiëntendossier
Bij een medische behandeling ontstaat er een overeenkomst tussen de patiënt en de medisch specialist.
Deze overeenkomst is wettelijk geregeld in de WGBO(Wet op Geneeskundige behandelingsovereenkomst)

Recht op informatie
De patiënt heeft recht op begrijpelijke informatie over zijn ziekte, de onderzoeken die verricht worden en de gevolgen en risico’s van de behandeling.

Gezien de overeenkomst tussen patiënt en medisch specialist informeert de medisch specialist of op sommige afdelingen de zaal arts de patiënt. Op verzoek van de patiënt kan ook de aangewezen contactpersoon/ vertrouwenspersoon van de patiënt geïnformeerd worden. Het liefst gebeurd dit in een gesprek in bijzijn van de patiënt, want het betreft informatie over de patiënt.
Informatie over de verpleegkundige handelingen worden gegeven door de verpleegkundigen onder dezelfde voorwaarden.

Volgens bovengenoemde wetgeving dient de behandelaar de bevindingen aan te tekenen in een voor elke patiënt aangelegd patiëntendossier. Daarnaast bevat dit dossier ook alle aanvragen en uitslagen van onderzoeken en behandelingen en bij opname in het hospitaal zijn ook de notities van de verpleegkundige handelingen vermeld.

Geheimhoudingsplicht                                                                                                                               
Het patiëntendossier bevat persoonlijke gegevens van de patiënt. Volgens de WGBO (Wet op Geneeskundige behandelingsovereenkomst) dient de behandelaar de privacy van de patiënt te garanderen. Om die reden verstrekt de medisch specialist geen informatie aan familie en vrienden als de patiënt daarvoor geen toestemming geeft.

Vragen, Opmerkingen en Klachten                        
De medewerkers van het St. Elisabeth Hospitaal doen er alles aan om uw verblijf in het hospitaal zo goed mogelijk te laten verlopen. Een belangrijk aspect hierbij is de communicatie. Er kunnen zich echter communicatiestoornissen voordoen die aanleiding zijn tot ongenoegen bij de patiënt en/of familie. Dergelijke situaties kunnen het best direkt met de betrokkenen besproken worden. Vaak kan een nadere toelichting het probleem verhelpen. In dergelijke situatie kunt u het beste een gesprek aanvragen met de hoofdverpleegkundige van uw afdeling.

Klachten
Het kan gebeuren dat uw ongenoegen niet meer bespreekbaar is op de afdeling of u krijgt onvoldoende gehoor voor uw ongenoegen. U kunt dan terecht bij de Klachtenfunctionaris van het hospitaal, werkzaam op de afdeling Communicatie en Patientenrelaties.
E: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it