Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 4
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Laboratorium


Openingstijden : maandag tot en met vrijdag

PRIKCENTRUM :07.00 uur a.m.- 12.15 uur p.m.

Binnenlab: tussen 12.15 uur p.m. - 15.00 uur p.m.

In de tekst hieronder treft u de volgende informatie:

 

De missie:

Doelstelling van het laboratorium is het verrichten of leveren van kwalitatief hoogwaardig klinisch chemisch, hematologisch en immunologisch onderzoek ten behoeve van de gespecialiseerde medische basis- en topklinische zorg in het St. Elisabeth Hospitaal en in de polikliniek alsmede ten behoeve van de overige eerstelijns- en tweedelijns medische zorg.

Daarnaast verzorgt het laboratorium consultaties voor aanvragers ten aanzien van voorgenomen onderzoekaanvragen en interpretatie van onderzoekuitslagen.

De visie:

Tot de disciplines topklinische zorg waaraan aanvullend service wordt geboden horen de Intensive Care, de Neonatologie en poliklinisch de Hemodialyse en  de Oncologie.

Op gebied van wetenschappelijk onderzoek participeert het Laboratorium in diverse projecten binnen en buiten het ziekenhuis.

Het Laboratorium heeft in de moderne geneeskunde een centrale plaats verworven. Dit onderstreept voor ons het belang en daarmee de verant-woordelijkheid van ons Laboratorium voor het leveren van kwaliteit en een goede dienstverlening.

Daarom willen wij onze kwaliteit borgen met het kwaliteitssysteem conform de kwaliteitsnormen van de ISO 15189 met als doel geaccrediteerd te worden. Het kwaliteitssysteem zal regelmatig worden herzien en aangepast aan de eisen van de tijd.

Wij bieden een zo breed mogelijk pakket van onderzoek gebaseerd op behoefte van de patiëntenzorg, waarbij wij binnen de beleidskaders van het ziekenhuis en de overheid voldoen aan de randvoorwaarden van voldoende labexpertise en laboratorium efficiëncy.

Wij beschouwen goed opgeleide en consequent bijgeschoolde medewerkers het belangrijkste element van ons laboratorium en koesteren hen daarom zoveel mogelijk binnen de mogelijkheden van het ziekenhuis.

Onze visie op goede dienstverlening is dat wij patiënten en aanvragers klantvriendelijk en vlot willen helpen en de resultaten binnen de daarvoor vastgestelde tijden rapporteren.


Poliklinisch labonderzoek- PRIKCENTRUM

Voor poliklinisch labonderzoek  kunt u terecht bij ons PRIKCENTRUM  sedert januari 2012 ondergebracht in de POLI begane grond.
Het Prikcentrum is geopend van maandag t/m vrijdag van 07.00 uur a.m. -12.15 uur p.m.

kunnen tussen 08.00uur tot 15.00 uur ook in de prikkamer bij het binnenlab worden geholpen.

Attentie SVB verzekerden

U kunt met alle lab aanvragen bij ons terecht.