Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 4
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Haemodialyse

De Dialyse behandeling is één van de gespecialiseerde behandelingen die in het St. Elisabeth Hospitaal verricht wordt.

In 1970 startte dokter W. Statius van Eps in het St. Elisabeth Hospitaal met de eerste dialyse behandeling. Momenteel zijn er vier nefrologen werkzaam op de dialyse afdeling.

Haemodialyse is een nierfunctie vervangende behandeling waarbij een machine (de zgn. kunstnier) de functie van de nieren overneemt. Deze behandeling wordt toegepast bij mensen met nierinsufficiëntie, waarbij 90% van de nieren niet meer functioneel is. Tijdens het dialyseproces wordt het bloed gefilterd en ontdaan van vocht en afvalstoffen. Er worden twee type dialyse behandeling aangeboden: dialyse aan de machine en C.A.P.D(continu ambulante peritoneale dialyse) dit is een behandeling die de patiënt thuis zelf toepast.

Locaties

Er zijn twee locaties waar de dialyse behandeling wordt aangeboden:

- Haemodialyse afdeling in het Hospitaal
- DIATEL aan de Jan Noorduynweg

Telefoon

Haemodialyse afdeling lokatie hospitaal       telefoon (+5999)4321390 of (+5999)4321393
DIATEL                                                     telefoon (+5999)8695055

Kengetallen van de afdelingen
142 patiënten worden gedialyseerd
28 nierdialyse machines
40 patiënten ondergaan dialyse via het C.A.P.D. systeem.


Soorten dialyse behandeling

Er worden twee soorten dialyse behandelingen aangeboden

  1. a)Haemodialyse d.m.v. de dialysemachine (de kunstnier)

     Duur van de behandeling: gemiddeld 4 uur , 3x per week

  1. b)C.A.P.D.– dialyse.

     C.A.P.D. betekent continu ambulante peritoneale dialyse. De peritoneaal dialyse vindt plaats in de 
      buikholte door een speciaal aangelegde catheter in de buik. Viermaal daags wordt 2-2.5 liter van een  
      speciale spoelvloeistof (=dialysaat) in de buikholte gebracht via de catheter. Na vier tot zes uur laat de patiënt de met afvalstoffen verzadigde spoelvloeistof weglopen uit de buikholte en laat weer schone spoelvloeistof inlopen. Gedurende het dialyseproces kan men z’n activiteiten normaal verrichten. Deze dialysemethode wordt door de patiënt zelf thuis verricht.

                                                                         Duur van de behandeling: continu

Niertransplantatie.

In de plaats van de dialyse behandeling kan overwogen worden of een patiënt in aanmerking komt voor niertransplantatie. Deze behandeling waarbij de patiënt een donor nier krijgt wordt verricht in Nederland. De pre transplantatie screening vindt op Curacao plaats.

Dialyse programma indeling

Dagelijks vindt de behandeling van de patiënten plaats in drie groepen op de lokatie in het hospitaal.

  • groep1: van 07.00 uur tot 12.00 uur ’s morgens
  • groep2: van 12.00 tot 15.30 uur ’s middags
  • groep3: van 16.00 ’s middags tot 22.00 uur ‘s avonds

Op de lokatie DIATEL vindt dialyse plaats in twee groepen waarbij de eerste groep start om 7.00 uur ’s morgens en de tweede groep om 13.30 uur 's middags .

N.B. Na sluitingstijd en voor spoedgevallen zijn er twee verpleegkundigen bereikbaar via de telefooncentrale van het hospitaal op telefoonnummer (+5999)910

 

Faciliteiten op de dialyse afdelingen
►De patiënt kan assistentie vragen van de diëtiste  
►ARTITEKA ( patiëntenbibliotheek)levert tijdschriften/boeken.
►Elke patiënt heeft beschikking over een televisie/radio.
►Er worden geen maaltijden verstrekt tijdens de dialyse behandeling.
Bezoekersregeling:

De dialysebehandeling vindt poliklinisch plaats en dus is de patiënt gedurende een aantal uren op de afdeling. Om die reden is bezoek bij de patiënten niet toegestaan.

Uitzondering: voor de patiënt die opgenomen is en gedialyseerd wordt tijdens het bezoekuur in de namiddag is het toegestaan bezoek te ontvangen. Er mag dan één bezoeker tegelijk bij de patiënt op zaal zijn.