Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 4
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Functieafdeling


Op de Functie afdeling worden hart- en longfunktie onderzoeken, allergische huidonderzoeken en maag-darmonderzoeken verricht.

De Functie afdeling verleent dienst aan zowel poliklinisch als klinische patiënten.

 

De diensttijden van de Functie afdeling zijn :

maandag t/m vrijdag : 7.30 uur tot 16.00 uur

 

Ligging van de afdeling:

De Funktie afdeling bevindt zich op de eerste verdieping. In de hal neemt u de rechter trap. Hier gaat u rechtsaf en loopt voorbij de lift. De Funktie afdeling is in de gang aan uw linkerhand. U kunt ook de lift gebruiken. Vraag de beveiligingsbeambte bij de hoofdingang u de weg te wijzen.

Afspraak maken:

Voor alle onderzoeken maakt u een afspraak .

Dit kan persoonlijk of telefonisch.

 

N.B. Voor een ECG onderzoek hoeft u geen afspraak te maken.

Telefonisch een afspraak maken voor een onderzoek

Telefoon nummers van de afdeling:

  • (+5999)4321283  
  • (+5999)4321284
  • (+5999)4321285

U heeft nodig: een geldig ponsplaatje van het hospitaal

                        een foto identificatie

                        Verwijsbrief van de specialist

                        Garantieverklaring van uw verzekeraar                        

 
De onderzoeken die verricht worden op de Funktie afdeling zijn

Hartfunktie onderzoeken,  hier leest u over de diverse hartfunktie onderzoeken die verricht worden

 Longfunctie onderzoeken, hier leest u over de diverse longfunktie onderzoeken die verricht worden

 Endoscopie onderzoeken , hier leest u over de diverse endoscopie onderzoeken die verricht worden  
 


HARTFUNCTIE ONDERZOEKEN

 De hieronder vermelde hartonderzoeken worden verricht op de Funktieafdeling

 

ECG ( electro cardiogram)

Dit onderzoek registreert de electrische activiteit van het hart.

Voorbereiding: geen       Duur van het onderzoek: +/-5 minuten

Afspraak vooraf is niet nodig

 

Ergometrie of Inspannings ECG

Dit onderzoek kontroleert de electrische activiteit van het hart bij inspanning.

Nagegaan wordt of er zich afwijkingen voordoen op het ECG tijdens inspanning van het hart bij patiënten die verdacht worden van afwijkingen in de kransslagaders.      

Het opsporen van ritmestoornissen bij inspanning en verloop van de bloeddruk tijdens inspanning.

Voorbereiding: geen , een lichte maaltijd voor het onderzoek is mogelijk;

Duur van het onderzoek: +/- 30 minuten

 

Echo en Doppler van het hart

Echo geeft informatie over de grootte, de vorm en de bewegingen van het hart.

Het Doppler onderzoek geeft informatie over de bloedstroom richting en bloedstroom snelheid in het hart.

Voorbereiding: geen

Duur van het onderzoek: 20 - 30 minuten

 

Echo met dobutrex

Echo onderzoek waarbij door toediening van bepaalde medicijnen( dobutrex) het hart sneller en harder gaat kloppen. Hiermee krijgt de cardioloog een beeld van welke delen van het hart onvoldoende zuurstof ontvangen.

Voorbereiding: inbrengen van infuus met de medicatie

Duur van het onderzoek: ongeveer 1 uur

 

 

Holter

Evalueren van ritme- en geleidingsstoornis van het hart gedurende het dagelijks leven ( 24 uur); met behulp van een “ Holter Recorder”.

U wordt aangesloten op een holterapparaat welk u mee draagt gedurende 24 uur. Na 24 uur brengt u het apparaat terug.

 

A.B.P.M.

Ambulant Blood Pressure Monitor is een apaaraat dat gebruikt wordt om de bloeddruk gedurende 24 uur meten. Overdag gebeurd dit om de 30 minuten en ‘s nachts om de twee uur.

 

Pacemaker implantatie

Een pacemaker is een klein apparaat dat kunstmatig elektrische prikkels kan afgeven aan één of meerdere kamers van het hart waarvan door ziekte de eigen elektrische activiteit niet meer goed functioneert.

Voor deze ingreep wordt u opgenomen in het ziekenhuis en verblijft gedurende

2 dagen in het ziekenhuis.

 

 

longonderzoekenLONGFUNKTIEONDERZOEKEN

 

De hieronder vermeldde long onderzoeken worden verricht op de Funktieafdeling

Uw arts bepaalt welk onderzoek bij u wordt uitgevoerd.

 

Spirometrie

Bij dit onderzoek wordt de longinhoud bepaald, dus hoeveel lucht men maximaal in en uit kan ademen.

Voorbereiding:

Duur van het onderzoek

 

Bodybox/Ademweerstand

Dit onderzoek meet de weerstand en de doorgankelijkheid van de luchtwegen, d.w.z . hoeveel moeite het iemand kost om adem te halen. Tevens wordt de longinhoud gemeten. Deze test gebeurt in een gesloten ruimte, die lijkt op een telefooncel.

 

Voorbereiding:

Duur van het onderzoek

 

CO Diffusie test

Deze test meet de snelheid waarmee de longen ingeademde zuurstof aan het bloed doorgeven.

Voorbereiding:

Duur van het onderzoek: ongeveer 15 minuten

 

Hyperventilatie provocatie

Via een hyperventilatie onderzoek kan worden bepaald of klachten veroorzaakt worden door hyperventilatie, d.w.z. door een verkeerde manier van ademhalen.

Deze klachten worden dan herkend tijdens de uitvoering van het onderzoek.

 

Voorbereiding:

Duur van het onderzoek

 

Histamine provocatietest

Dit is een onderzoek om verhoogde prikkelbaarheid van de luchtwegen vast te stellen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van histamine, een prikkelende, maar onschadelijke stof, waarmee de gevoeligheid van de luchtwegen gemeten kan worden.

 

Voorbereiding: voorafgaand aan het onderzoek zal uw arts bepalen dat u gedurende  een bepaald aantal uren uw medicijnen voor longaandoeningen niet  gebruikt. Doe dit echter niet op eigen initiatief.

Duur van het onderzoek

 

 

 

Allergische onderzoeken

Met een huidstof kan aangetoond worden voor welke stoffen u mogelijk allergisch bent.

 

ENDOSCOPIE Onderzoeken

 Gastroscopie

Het opsporen van afwijkingen van de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm met behulp van een gastroscoop (d.i. een flexibele buis met glasvezels en een videocamara ).

Voorbereiding: De patiënt dient nuchter te zijn voor dit onderzoek.

Duur van het onderzoek:

 

Colonscopie

Het opsporen van afwijkingen van de dikke darm. Voor dit onderzoek is het be-

langrijk dat de darmen goed schoon zijn. De patiënt wordt vooraf gelaxeerd.

Voorbereiding: De patiënt dient nuchter te zijn voor dit onderzoek. Darmreiniging

                        

Duur van het onderzoek:

 

ERCP

Endoscopisch Retrograde Cholangio Pancreaticografie.Dit is een endoscopisch

techniek ter visualisatie van de galwegen en/of alvleesklier. De patiënt dient nuchter zijn voor dit onderzoek.

Voorbereiding:

Duur van het onderzoek

 

Bronchoscopie

Het opsporen van afwijkingen in de luchtwegen. De patiënt dient nuchter te zijn voor dit onderzoek.

Voorbereiding

Duur van het onderzoek