Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 4
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
PAAZ

Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis- PAAZ

 De PAAZ afdeling is een psychiatrische afdeling in het St. Elisabeth Hospitaal. Hier worden personen opgenomen voor behandeling van psychische en/of psychologische problemen of voor een diagnostische observatie.

Gegevens van de afdeling

De ligging van de PAAZ : in de tuin achter de Chirurgische Vrouwen afdeling

Bezoektijden : 11.30 – 12.30 uur ’s middags & 17.30 – 19.00 uur ’s avonds

Telefoonnummer van de PAAZ afdeling :(+5999)4321330   Fax: (+5999)4321084

Beddencapaciteit : 15

Opname op de PAAZ

Opname geschiedt via een psychiater en wel op vrijwillige basis van de zorgvrager.

Tijdens de opname en behandeling wordt ernaar gestreefd zoveel mogelijk de eigen individualiteit van de zorgvrager te waarborgen en te respecteren.

Duur van de opname: het streven is zo kort mogelijk. Het kan variëren van enkele uren tot maximaal drie maanden. 

De opnames zijn onder te verdelen in crisis-interventie, diagnostiek en kortdurende klinische behandeling. 

Elke zorgvrager heeft specifieke behoeftes/problemen en daardoor is de aanpak en behandeling per zorgvrager ook verschillend. Gestreefd wordt dat de zorgvrager en familie aan het eind van de opname inzicht en kennis heeft over de ziekte en ook wordt hen vaardigheden aangeleerd om hiermee om te gaan.

Behandeling en begeleiding tijdens de opname op de PAAZ.

Het team van de PAAZ bestaat uit verpleegkundigen, psychiaters en ander medisch specialisten, een bezigheidstherapeut, maatschappelijk werkster en diëtiste. 

De medische behandeling is in handen van de psychiater.

De therapie bestaat onder andere uit medicatie, gesprekstherapie, aktiviteiten door bezigheidstherapeut, sport en spel, persoonlijke begeleiding/mentorschap, met toepassing van cognitieve gedragstherapie en behandelplannen en verder ECT (= Electro Convulsie Therapie) e.a.

De zorgvrager heeft regelmatig gesprekken met de psychiater met betrekking tot de behandeling.

Elke zorgvrager krijgt een verpleegkundig begeleider toegewezen voor de periode van opname waarmee al hetgeen omtrent het verblijf op de afdeling en de therapie besproken kan worden. Aan het eind van de opname heeft de begeleider een eindgesprek met de zorgvrager ter voorbereiding op het ontslag.

Er wordt aan derden geen informatie verstrekt over de zorgvrager als deze hiervoor geen toestemming verleent.

 

Aktiviteiten op de afdeling

In het therapie programma wordt veel aandacht besteed aan aktiviteiten die onderleiding van de bezigheidstherapeut georganiseerd worden.

De aktiviteiten vinden plaats zowel op de afdeling als erbuiten. De cliënten worden gestimuleerd hieraan deel te nemen.

Bij de inrichting van de afdeling is ernaar gestreefd een huiselijke sfeer te creeëren. De afdeling is omringd door een tuin en patio met gezellige zitjes.