Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 4
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Spoedeisende Hulp

De afdeling Spoedeisende Hulp(SEH) van het hospitaal is de enige afdeling op het eiland waar spoedeisende medische hulp wordt gegeven.

De artsen en verpleegkundigen van de Spoedeisende Hulp worden ondersteund door de dienstdoende specialisten en arts-assistenten.

De Spoedeisende Hulp is voor spoedgevallen. Ernstig zieke patiënten hebben voorkeur boven minder ernstig zieke patiënten.

Bij binnenkomst op de SEH zal een triage zuster of broeder de ernst van de situatie van de patiënt beoordelen, en voert overleg met de SEH arts.

Wat zijn spoedgevallen ?

In de volgende gevallen kan er sprake zijn van spoed:

-       symptomen van een hartaanval
-       symptomen van een hersenbloeding
-       botfracturen
-       brandwonden
-       allergie
-       slachtoffer van een ernstig ongeluk

Minder spoedeisende gevallen kunnen over het algemeen zijn:

-       lichaamspijn
-       griep of koorts
-       hondebeet
-       kleine wonden
-       wonden  veroorzaakt door spijkers

 N.B. Indien voor de behandeling een tetanus injectie gegeven moet worden, dan krijgt u de eerste injectie op de afdeling Spoedeisende Hulp

Voor de afronding van de Tetanus kuur (de vervolg injecties), gaat u naar uw huisarts.


Door wie wordt de patiënt behandeld

Nadat de patiënt is ingeschreven vindt beoordeling(onderzoek) plaats door:

-       de arts van de Spoedeisende hulp

Deze arts doet het eerste onderzoek.

 

Afhankelijk van de beoordeling wordt  de patiënt overgedragen aan: 

              

-       de arts-assistent van een specialist

De dienstdoende specialist is meestal niet op de Spoedeisende Hulp.
Het onderzoek wordt verricht door diens assistent die wel in het hospitaal is.
De arts assistent voert telefonisch overleg met de dienstdoende specialist.
Afhankelijk van de beoordeling komt de specialist naar het hospitaal.

                  of

 -   de eigen of dientsdoende huisarts voor vervolgconsult.

N.B. Ook kan het gebeuren dat een patiënt direkt ingestuurd wordt voor een specialist. In dat geval vindt de evaluatie direct plaats door de assistent van de specialist.

Waarom wachttijden op de afdeling Spoedeisende Hulp ?

Er zijn verschillende factoren aan te geven waarom een patiënt moet wachten op de SEH

  • het is niet altijd mogelijk dat de assistenten van de specialisten direct naar de SEH kunnen komen, daar ze op verschillende afdelingen van het  hospitaal werkzaam zijn.
  • Bij aanmelding op de SEH oordeelt een Triage verpleegkundige de ernst van de klachten. Dit bepaalt de volgorde van behandeling afhankelijk van de symptomen/klachten
  • Een andere reden van oponthoud is het afwachten van de uitslagen van verrichtte onderzoeken( laboratorium, radiologie etc.)

Spoedeisende hulp brengt kosten met zich mee.
Dit wordt bepaald door het aantal uit te voeren verichtingen.
Indien men geen geldige verzekeringspapieren kan overleggen is men verantwoordelijk voor de betaling van de rekening.
Op de ponsplaat wordt dan vermeld: 'eigen rekening'.

Voor een consult aan de SEH dient U de volgende papieren te overleggen:

► Identificatiebewijs (identificatiekaart, rijbewijs, paspoort; voor kinderen geboortebewijs of trouwboek ouders)
► Ponsplaatje van het hospitaal
► PP-, SVB-, BZV-kaart of garantiebewijs van uw particuliere verzekering


Volgens de SVB regeling dienen SVB verzekerden een verwijsbrief van hun huisarts te overleggen bij een consult aan de Spoedeisende Hulp.
Zonder deze verwijzing wordt het consult niet vergoed door de SVB en is de patiënt persoonlijk aansprakelijk voor de betaling.


Telefoon van de SPOEDEISENDE HULP: (+5999)4624400