Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 4
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Radiotherapie

Het St. Elisabeth Hospitaal beschikt over een Radiotherapie afdeling.

Radiotherapie is één van de behandelingsvormen voor patiënten waarbij kanker is geconstateerd . Bij deze behandeling wordt straling gebruikt om de kwaadaardige cellen van de tumor in hun groei te remmen en te vernietigen. De gezonde cellen in de omgeving van de tumor raken ook beschadigd, maar deze herstellen zich weer.

Dit herstel verloopt beter indien de bestraling in kleine fracties wordt gegeven, vandaar dat de bestraling dagelijks plaats vindt met uitzondering van de weekends.

De Radiotherapie afdeling levert diensten aan de gemeenschap van Curacao, maar ook aan patiënten afkomstig van de andere eilanden in de regio.

Telefoon afdeling Radiotherapie:   (+5999)462-3610   Fax: (+5999)-462-5084

De werktijden van de afdeling       :  maandag tot en met vrijdag: 7.30 – 16.00uur

Radiotherapeut/oncoloog              : drs. M. Samson

Benodigde papieren die overlegt dienen te worden voor de Radiotherapie behandeling

  • De verwijsbrief van de specialist die doorverwijst naar de afdeling Radio-therapie. De verwijsbrief omvat de medische geschiedenis van de patiënt.
  • Een geldig ponsplaatje van het hospitaal.
  • Een garantieverklaring van de betreffende verzekering.

 

Een afspraak maken voor het eerste consult kan telefonisch.

 

De ligging van de afdeling Radiotherapie

De afdeling Radiotherapie bevindt zich in de kelder van het Poli gebouw, de etage onder de afdeling Spoedeisende Hulp.

 

Het team van de afdeling

De afdeling staat onder leiding van de radiotherapeut/oncoloog.

Deze medisch specialist is deskundig op het gebied van de behandeling van kanker met bestraling.

De radioherapeut/oncoloog wordt geassisteerd door 6 radiotherapeutisch laboranten (de personen die de behandeling uitvoeren), een fysicus, een doktersassistente en een administratief medewerkster.

Het eerste bezoek aan de afdeling Radiotherapie

Bij het eerste bezoek aan de radiotherapieafdeling heeft de patiënt een intake- gesprek met de radiotherapeut/oncoloog. Tijdens dit gesprek wordt de ziekte-geschiedenis doorgenomen en zal de specialist het behandelplan met de patiënt bespreken. Ook wordt uitleg gegeven omtrent de wijze waarop de behandeling zal plaats vinden, de duur van de behandeling en ook worden de bijwerkingen besproken.

Wij adviseren u om iemand mee te nemen voor het eerste gesprek met de radiotherapeut/oncoloog. Vaak maakt de spanning het moeilijk om gedurende het hele gesprek geconcentreerd te blijven en alle gegeven informatie te verwerken.

De behandeling bestaat uit een aantal bestralingssessies die gedurende een aantal weken gegeven zullen worden. De exacte hoeveelheid verschilt per patiënt

Voorbereidingen op de bestraling

Voordat de behandeling kan beginnen moet eerst nauwkeurig de lokatie bepaald worden waar de bestraling gegeven zal worden. Dit gebeurd met behulp van een speciaal doorlichtingsapparaat: de simulator. Op de huid worden markeringen aangebracht ,met een speciale huidinkt, om zo de plek exact aan te geven.

De duur van het simuleren: 30-60 minuten.

 

Na afloop van de simulatie krijgt de patiënt een afspraak voor de eerste bestraling.

De bestraling

Straling kan men niet zien en niet voelen. Bestraald worden doet geen pijn.

Voordat de eerste bestraling plaatsvindt krijgt de patiënt uitleg over hetgeen gaat gebeuren. Tijdens de bestraling ligt de patiënt in dezelfde positie als tijdens de simulatie (lokalisatie). Het bestralingsapparaat draait om u heen en de bestraling wordt uit één of meerdere posities uitgevoerd. Het apparaat raakt u niet aan.

Tijdens de bestraling bent u een korte tijd alleen . Gedurende deze periode zorgen een televisiecamera en een intercom ervoor dat u in contact staat met de laborant buiten de bestralingsruimte.

 

Duur van de bestraling: Omdat de bestraling meestal vanuit verschillende posities plaatsvindt kan de totale duur van de bestraling 5 tot 30 minuten bedragen.

Dit is per patiënt verschillend.

De bestraling vindt plaats van maandag tot en met vrijdag. In de weekend vinden er geen behandelingen plaats.

Een bestralingsserie is als een kuur. Dat wil zeggen dat de serie afgemaakt moet worden omdat anders de kuur niet effectief is.

Wat te verwachten van de bestraling

In de meeste gevallen zult u in eerste instantie niet veel merken van de bestraling.

Wanneer de mondholte, slokdarm of een ander deel van het maagdarmsysteem in het gebied ligt dat bestraald moet worden dan kunnen er na enkele weken klachten ontstaan. Deze klachten zijn van voorbijgaande aard, waarover u zich niet ongerust behoeft te maken. Indien nodig kan de radiotherapeut u medicijnen voorschrijven. Ook kan de diëtiste, die 1x per week consult houdt op de afdeling, u adviseren hoe uw voeding aan te passen.

De huid in het bestraalde gebied kan na een aantal weken bestraling eveneens een reactie vertonen. Het kan beginnen met een rode verkleuring en kan gaan jeuken. Naderhand vertoont de bestraalde huid een donkere verkleuring.

De radiotherapeutische laboranten geven adviezen hoe met deze bijwerkingen om te gaan.

Kleding

Het is raadzaam om voor de dagelijkse behandeling gemakkelijk en luchtige kleding te dragen. Draagt u vooral geen nieuwe kleding , want de markeerinkt kan afgeven op uw kleding.

Persoonlijke bezittingen

Neemt u geen sierraden of andere waardevolle bezittingen mee naar het ziekenhuis, want er is geen gelegenheid voor het bewaren van uw spullen.

Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke

bezittingen van patiënten.

 

Ter afronding

De afdeling streeft ernaar om vragen van de patiënt/familie zo goed mogelijk te beantwoorden. U ziet de laboranten dagelijks en zij staan altijd klaar om uw vragen te beantwoorden of de antwoorden voor u op te zoeken. De radiotherapeut/oncoloog is niet altijd op de afdeling wegens verplichtingen elders in het hospitaal.Wenst u een afspraak dan kunt u met zijn assistente overleggen wanneer hij u te woord kan staan.

De afdeling beschikt over verschillende patiëntenvoorlichtingsfolders zodat u zich kan informeren

Na beëindiging van de behandeling heeft u een afrondend gesprek met de radiotherapeut/oncoloog.

Er worden dan ook afspraken met u gemaakt omtrent de vervolg controle.

 

Prinses Wilhelmina Fonds

Het Prinses Wilhelmina Fonds is de patiëntenorganisatie die werkt in het belang van de patiënt met kanker en diens familie en waar men terecht kan voor ondersteuning.

Telefoon:(+5999) 461-1998. Adres: Scharlooweg 52