Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 4
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Afdeling Radiologie

Op de afdeling Radiologie wordt beeldonderzoek verricht om een diagnose van een ziekte vast te stellen. Het vaststellen van een diagnose wordt Radiodiagnostiek genoemd. In de Radiodiagnostiek wordt zowel gebruik gemaakt van onderzoeken met gebruikmaking van röntgenstralen als andere moderne onderzoekstechnieken als echografie( geluidsgolven) en magnestisch resonantie(MRI).
Met de diverse technieken worden de organen in het menselijk lichaam zichtbaar.Voor onderzoek van de gewrichten wordt de conventionele methode toegepast voor diagnostiek, d.w.z. röntgenfoto’s met gebruik making van röntgenstralen.

Voor röntgenonderzoeken wordt vaak gebruik gemaakt van contrastmiddelen, die ervoor zorgen dat een orgaan zichtbaar wordt op de ‘foto’.
De Radiologie afdeling van het St. Elisabeth Hospitaal is toegerust met diverse moderne apparatuur.

Ligging:      De afdeling Radiologie grenst aan het POLI gebouw. U bereikt de afdeling               
                    via de ingang van de Polikliniek.
               
Werktijden: De reguliere werktijden zijn:
                    maandag tot en met vrijdag: 07.30 a.m.- 16.00 uur p.m.
               
Afspraak maken : maandag tot en met vrijdag: 07.30 a.m. - 15.00 uur p.m.

Er is ook een wachtdienst buiten de reguliere uren.

Telefoon nummer: (+5999)4623198    Fax :(+5999)4321048


Hieronder treft u de volgende informatie:

 


Afspraak maken
U wordt door uw huisarts of specialist doorverwezen naar de afdeling Radiologie van het hospitaal. U dient voor de meeste onderzoeken een afspraak te maken.
Voor sommige onderzoeken is dit niet nodig ( zie lijst).
Deze onderzoeken worden verricht
maandag - vrijdag tussen 07.30 uur a.m. – 12.00 uur p.m.

Er zijn onderzoeken waarvoor voorafgaand aan het onderzoek de patiënt thuis bepaalde voorbereidingen moet treffen.
Voor dergelijke onderzoeken dient u persoonlijk naar de afdeling Radiologie te komen.  U krijgt dan de nodige instructies.
Aanmelden voor dergelijke afspraken kan van :
maandag - vrijdag tussen 07.30uur a.m.- 15.00 uur p.m

Voor MRI onderzoek en diagnostisch punctie is overleg met de radioloog nodig.
Vandaar dat het wenselijk is dat u persoonlijk komt voor de afspraak.
 
In het onderstaande schema kunt u zien voor welke onderzoeken u een afspraak dient te maken hetzij persoonlijk of telefonisch.

Overzicht van de onderzoeken en de wijze waarop u een afspraak kunt makenAanmelding op de dag van het onderzoek en de benodigde documenten

De dag van het onderzoek meldt u zich aan bij de Administratiebalie van de
Radiologie afdeling.


Bij aanmelding -zowel voor afspraak als onderzoek- op de afdeling Radiologie dient men te overleggen:

 > Geldige ponsplaat van het hospitaal
 > Verzekeringskaart SVB, BZV of PP of een garantiebrief van de
     betreffende zorgverzekeraar;
 > Verwijsformulier van de specialist/huisarts die u verwijst voor een onderzoek 
 > Foto- identiteitsbewijs (o.a. paspoort, rijbewijs of identiteitskaart)

 n.b. 1. Indien u geen geldige verzekeringspapieren kunt overleggen dan dient u
            voorafgaand aan het onderzoek kontant te betalen bij de kassa ( in de Poli).
         2.Als bepaalde gegevens, waaronder adres of verzekeraar, op uw ponsplaat zijn
            gewijzigd dan is het raadzaam voorafgaand aan het onderzoek te registreren
            bij de afdeling Opname in de POLI  zodat deze gegevens aangepast kunnen    
            worden in het data systeem van het hospitaal.       


De Radiologie afdeling

Op de afdeling Radiologie, krijgt u te maken met het administratief/secretarieel personeel bij het maken van de afspraak op de dag van aanmelding.

                                                   radiodiagnostisch laborant en de administratieve medewerkers    


De administratief medewerkers verstrekken de instructies aan de patiënt voor evt. te volgen voorbereidingen.
Zij verwerken de verslaglegging en zorgen voor de verzending van de door de radioloog beoordeelde onderzoeken.

Voor de onderzoeken zelf krijgt u te maken met de radiodiagnostisch laboranten
en bij bepaalde onderzoeken is ook de radioloog aanwezig.
                        

De beoordeling van de onderzoeken geschiedt door de radioloog.

De afdeling Radiologie verricht verschillende onderzoeken. De werkzaamheden kunnen onderverdeeld worden naar algemene radiologie en interventie radiologie.


Algemene Radiologie-  Onderzoek met gebruikmaking van röntgenstralen

Door middel van röntgenstralen kunnen diverse delen van het lichaam onderzocht worden. Het betreft hier opnames van het skelet, de buik en de buikorganen, de longen, de weke delen en het gebit.


Röntgen doorlichting en Interventieradiologie

Röntgendoorlichting is een techniek waarbij gebruik wordt gemaakt van röntgenstralen en contrastmiddel om bepaalde delen van het lichaam zichtbaar te maken die anders niet op een röntgenfoto zichtbaar worden. Te denken valt aan darmen en bloedvaten.

Het contrastmiddel dat wordt toegediend is bariumpap. Dit wordt met name toegepast bij onderzoeken van het maag-darmkanaal( slokdarm, maag, dunne darm en dikke darm)
Afhankelijk van het te onderzoeken deel van het maag-darmkanaal wordt de bariumpap gedronken of rectaal ingebracht.

Voor onderzoek van  de bloedvaten, urinebuis of gewrichten wordt er gebruik gemaakt van jodiumhoudend contrastvloeistof.

Interventieradiologie
Hierbij worden bepaalde medische handelingen uitgevoerd in het lichaam onder visuele controle met radiologische technieken zoals röntgendoorlichting, echografie .
De interventieradiologie kan in sommige gevallen een chirurgische ingreep overbodig maken, onder anderen bij abcessen of vaatvernauwingen.

Onderzoeken die met gebruikmaking van doorlichting plaats vinden.

  • Onderzoeken van het maag-darmkanaal
  • Hystero-salpingo-gram (H.S.G. onderzoek): Hystero-salpingo-gram betekent: het zichtbaar maken van de baarmoeder en eileiders door middel van een röntgenfoto nadat contrastvloeistof in de baarmoederholte is ingebracht via de baarmoedermond en –hals.
    Door middel van het HSG-onderzoek wordt nagegaan of er afwijkingen in de baarmoederholte zijn en of de eileiders doorgankelijk zijn.
  • Angiografie:  Angiografie is het maken van röntgenfoto’s van de bloedvaten nadat ze zijn gevuld met een contrastvloeistof. Hiermee krijgt de radioloog zicht op de bloedvaten. Als er een vernauwing of blokkade in het bloedvat wordt waargenomen, kan de radioloog dan meteen overgaan tot interventie namelijk dotteren of plaatsen van een stent.

Op de Radiologie afdeling worden verschillende angio-onderzoeken verricht:

Flebogram is een angiogram voor het maken van röntgenfoto’s van de aders.
Voor het zichtbaar maken van de aders wordt er gebruik gemaakt van contrastvloeistof om de aders te kleuren.
Röntgenstralen gaan normaal gesproken door de bloedvaten heen en wordt het bloedvat niet zichtbaar.

Shuntogram is een angiogram waarbij de binnenzijde van de shunt zichtbaar gemaakt wordt door middel van röntgenapparatuur en contrastvloeistof.
Er wordt een shuntogram gemaakt als er problemen zijn bij het prikken waarbij gedacht wordt aan een vernauwing van de shunt, of wanneer een shunt zich na het aanleggen niet goed ontwikkelt.

Arthrogram is een röntgenonderzoek van een gewricht.
Hierbij wordt jodiumhoudend contrastmiddel ingespoten waarbij de zachte weefsels (kapsel en kraakbeen) in het gewricht zichtbaar wordt.Vervolgens worden er röntgenfoto’s gemaakt.


Echografie
Echografie, ook wel echoscopie genoemd, is een techniek die gebruik maakt van geluidsgolven die zich door het lichaam verplaatsen en op grensvlakken tussen zachte en hardere structuren reflecteren. Deze techniek stelt medici onder meer in staat om organen in beeld te brengen. Zo kunnen ze zicht krijgen op de grootte, structuur en de eventuele pathologische afwijkingen ervan.

Op de Radiologie afdeling wordt Echografie onderzoek verricht van de buikorganen, schildklier, schedel en bloedvaten.

Hart echografie wordt verricht op de Funktie afdeling

MRI
MRI, is de afkorting van Magnetische Resonantie Imaging.
Het  is een onderzoek waarbij gebruik gemaakt wordt van een zeer sterk magneetveld en radiogolven. Met behulp van het magneetveld en de radiogolven worden signalen in het lichaam opgewekt. Door middel van antennes worden deze signalen opgevangen. En hieruit worden er beelden samengesteld. De gebruikte magnetische veldsterkte en radiosignalen zijn niet schadelijk voor het menselijk lichaam.

                                                                            MRI apparaat


Meer lezen: pdf folder nederlands
Meer lezen: pdf folder papiaments


CT scan

CT staat voor Computer Tomografie.
Een CT scan maakt het mogelijk om afwijkingen aan de bloedvaten, herseninfarcten, tumoren en botfracturen op te sporen of in beeld te krijgen.

Bij een tomografie worden er dwarsdoorsneden/’slices’ van het lichaam gemaakt.
De röntgenstralenbundel gaat achtereenvolgens vanuit verschillende hoeken door de dwarsdoorsneden en op deze manier maakt de detector van elke doorlichting een opname.
Als het ware ontstaat er een driedimensionaal beeld van het lichaam.
De CT scanner die op de afdeling gebruikt wordt is een ‘16 slice scanner’.


                                                                               CT scan apparaat


Voor het maken van de opnames ligt de patiënt op een behandeltafel, die in een tunnelvormig apparaat wordt geschoven. In de tunnel bevindt zich een ring van waaruit de rontgenstralenbundels komen. Diametraal  tegenover de stralenbron bevindt zich de meedraaiende detector die zo in een omwenteling om de patiënt een groot aantal opnames maakt. 

                                                  team van radiologen