Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 4
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Apotheek

Visie
Het zorgdragen voor en bevorderen van een doelmatige, verantwoorde en veilige geneesmiddelenvoorziening en farmacotherapie voor patiënten van het St. Elisabeth Hospitaal.

Werktijden: maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur a.m. - 17.00 uur p.m.
                    weekend en feestdagen  van 08.00 a.m. - 12.00 uur p.m.

Telefoon    : (+5999)4624900 toestel 1230 of 1231       Fax: (+5999)4321031

Werkzaamheden van de ziekenhuisapotheek

De apotheek van St. Elisabeth hospitaal houdt zich bezig met inkoop, bereiding, aflevering, logistiek en kwaliteitsgarantie van alle geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden gebruikt. De ziekenhuisapotheek levert geneesmiddelen aan de klinische patiënten en aan het ziekenhuispersoneel. In bepaalde gevallen levert de apotheek geneesmiddelen aan patiënten buiten het ziekenhuis. De ziekenhuisapotheek heeft een belangrijke informerende/adviserende taak bij het voorschrijven, toedienen en gebruik van geneesmiddelen en versterkt hiertoe informatie aan artsen, verpleegkundigen en patiënten. De ziekenhuisapotheek bereidt geneesmiddelen. Het gaat met name om geneesmiddelen die alszodanig niet verkrijgbaar zijn of die op maat voor een patiënt worden bereidt. De ziekenhuisapotheek hanteert procedures om de geneesmiddelen voorziening in het ziekenhuis te waarborgen.

Geneesmiddelenvoorziening
De geneesmiddelen in het ziekenhuis worden verstrekt vanuit de ziekenhuisapotheek. Het geneesmiddelenassortiment wordt mede bepaald door therapie afspraken met de behandelende specialist en voorziet dus in vrijwel alle gevallen in de noden van de patiënt. Bijzondere geneesmiddelaanvragen door de specialist kunnen in overleg met de apotheek worden besteld.

Geneesmiddelenbewaking
Vanuit de ziekenhuisapotheek vindt voortdurend controle plaats op geneesmiddelen die patiënten krijgen voorgeschreven. Hierbij speelt de computer een belangrijke rol. Met behulp van de computer controleert de apotheek o.a. of de voorgeschreven dosering juist is en of  het voorgeschreven geneesmiddel, gebruikt kan worden naast andere geneesmiddelen die de patiënt al slikt. Op basis van therapie afspraken met de specialist kan voorgeschreven medicatie (of thuis medicatie van de patiënt) omgezet worden naar medicatie uit het apotheek assortiment.

Voorbereiding van geneesmiddelen
Niet alle geneesmiddelen die patiënten nodig hebben zijn te koop. “Chemo-kuren” voor patiënten met kanker zijn relatief kort houdbaar en daardoor niet als zodanig te koop. Speciaal opgeleide apothekersassistenten bereiden deze medicatie. Ook voedingsoplossingen (= TPV: Totale Parenterale Voeding) die via de bloedvaten worden toegediend zijn niet als zodanig te koop. Deze voeding maakt de apotheek op maat voor de patiënt. De apotheek bereidt ook zalven, cremes en drankjes. Op verzoek van de specialist en in overleg met de apotheker kunnen andere speciale bereidingen worden gemaakt. (bv steriele bereidingen in medicatie cassettes) Verder heeft de ziekenhuisapotheek de kennis en benodigdheden in huis voor bijzondere (steriele) bereidingen. Alle bereidingen worden met de grootste zorg gemaakt en geleverd. Om te waarborgen dat bereidingen steriel zijn, worden ze bereidt in speciale ruimten (“Clean Rooms”), waarin stof- en bacterievrije Laminar  Air Flow (L.A.F.) kasten staan.

Informatie en Advies over geneesmiddelen
Voor alle vragen met betrekking tot geneesmiddelen kan men terecht bij de apotheek. Dit kunnen vragen zijn over o.a. de beschikbaarheid, dosering, toediening, bijwerking, houdbaarheid en combinatie van geneesmiddelen. Indien een patiënt bepaalde geneesmiddelen niet kan/mag krijgen, kan de apotheker adviseren over een alternatief. Bij het voorschrijven van recepten heeft de apotheker een belangrijke controlerende en adviserende taak richting de specialist met bijzondere aandacht voor het kostenaspect. Daarnaast adviseert de apotheek de verpleging over een juist gebruik van geneesmiddelen. De apotheek informeert ziekenhuisbreed over bijzondere ontwikkelingen in de Geneesmiddelenvoorziening. Om bovengenoemde taken goed te kunnen vervullen heeft de apotheek o.a. toegang tot eenbreed scala aan literatuurdatabanken.